Informačný systém

Elektronická prihláška na štúdium na NA


V súčasnej dobe neprebieha na NA žiadne obdobie pre podávanie ani prehliadanie e-prihlášok.