Elektronická přihláška ke studiu na NAHelp


informace
V současné době neprobíhá na NA žádné období pro podávání ani prohlížení e-přihlášek.