Informační systém

Elektronická přihláška ke studiu na NA


V současné době neprobíhá na NA žádné období pro podávání ani prohlížení e-přihlášek.