Information System

Systémoví integrátoři


SIF!seznam

V aplikaci Systémoví integrátoři lze dohledat jmenný seznam, e-mailové a telefonní kontakty na systémové integrátory. Na tyto osoby se mohou obracet pracovníci a studenti příslušných pracovišť se svými problémy s Informačním systémem. Společná kontaktní e-mailová adresa na všechny integrátory je is@newtonacademy.cz.

Pro správu seznamu systémových integrátorů je určena aplikace Správa provozního týmu IS.