Informačný systém

Systémoví integrátori


Na tejto stránke nájdete zoznam systémových integrátorov jednotlivých pracovísk. Na tieto osoby sa môžu obracať pracovníci a študenti príslušných pracovísk, ak majú problémy s informačným systémom.

V prípade problému alebo chyby v informačnom systéme kontaktujte, prosím, svojho systémového integrátora, zoznam integrátorov vidíte v nasledujúcej tabuľke.

PracoviskoSystémový integrátorTelefón
E-mail
Kancelária
Ing. Kamil Rozek
+420 542 513 420
rozek [at] newtoncollege.cz
Kancelář 23
Mgr. Jana Klabalová
+420 542 513 410
jana.glaic [at] newtoncollege.czKancelář 15
Mgr. Jana Majerová
+420 542 513 416
jana.majerova [at] newtoncollege.czKancelář 16

Spoločná e-mailová adresa pre všetkých integrátorov je is [at] newtonacademy.cz.