Informačný systém
Informačný systém NEWTON Academy sprístupňuje akademickej obci, zamestnancom univerzity aj širokej verejnosti množstvo informácií. Systém je na univerzite aplikovaný dlhodobou usilovnou prácou mnohých osôb. Budeme preto radi, keď sa so všetkými problémami alebo námetmi budete obracať na pracovníkov prevádzky informačného systému, aby sme Vám mohli pomôcť alebo doplniť tento informačný systém o adekvátne funkcie. Najlepšie nás môžete kontaktovať elektronickou poštou na našej kontaktnej adrese.

  Osobná administratíva

  •   Prihlásenie do osobnej administratívy IS   •   Návod na prvé prihlásenie do IS   •   Systémoví integrátori
 
  Prijímacie konanie

  •   Elektronická prihláška na štúdium na NA

 
  O informačnom systéme

  •   Dokumentácia IS   •   Štatistiky využitia IS   •   Uvažujete o zavedení študijného informačného systému na Vašej univerzite?